skip to Main Content

Pozvánky a zápisy

📝 Následující zasedání AS FF UP se uskuteční ve středu 8. prosince od 13:00 v zasedací místnosti děkanátu.

📝 Návrh programu pro následující jednání je k dispozici týden předem.

📝 Kompletní zápis ze zasedání AS FF UP ze dne 13. října 2021 je k dispozici zde.

📦 Archiv zápisů a pozvánek Akademického senátu FF UP je k dispozici zde.

Aktuality

08Dub 21

Zasedání senátu se odsouvá

Následující zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty se posouvá o dva týdny na 28. dubna 2021 od 13:00. K přesunu dochází s ohledem na nedostatek agendy k projednání.

Celá zpráva...
28Úno 21

Senát schválil studijní záměr

Akademický senát Filozofické fakulty hlasoval per rollam v době od 17. do 23. února o záměru nového studijního progamu na katedře romanistiky. Jedná se o doktorský program "Románské literatury", jehož…

Celá zpráva...
08Pro 20

Senát hlasoval mimo zasedání

Akademický senát fakulty využil možnosti hlasovat per rollam. V pondělí 7. prosince tak přijal dvě usnesení prostřednictvím hlasování mimo zasedání. Prvním z nich schvaluje návrh novely Jednacího řádu AS FF,…

Celá zpráva...
Back To Top