skip to Main Content

Senát mění své složení

Na poslední zasedání AS FF UP ve středu 12. ledna rezignoval na post senátora dr. Ondřej Kučera z katedry asijských studií. Jeho místo zaujme další náhradnice v pořadí, kterou je doc. Jana Zapletalová z katedry dějin umění. Jana Zapletalová rezignovala na post proděkanky, který je s členstvím v AS FF UP neslučitelný.

Back To Top