skip to Main Content

Senátní komise

Ekonomická komise

Co dělá tato komise?

Ekonomická komise je poradním orgánem senátu, který je zřizován na základě Jednacího řádu AS FF UP. Komise se zaobírá především finančními otázkami, které souvisí s chodem fakulty. Komise zároveň projednává návrh rozpočtu fakulty a vydává senátu případné (ne)doporučující stanovisko.

Předseda
Mgr. Radim Zámec, Ph.D., katedra romanistiky

Členové

 • PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D., centrum jazykového vzdělávání
 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., katedra psychologie
 • prof. Dr. Wilken Engelbrecht, katedra nederlandistiky
 • Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • František Kratochvíl, M.A., Ph.D., katedra asijských studií
 • Mgr. Michal Nguyen, katedra historie
 • doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D., katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
Studijní komise

Co dělá tato komise?

Studijní komise diskutuje a předjednává jako poradní orgán senátu především ty otázky, které souvisí se studijními záležitostmi. Ať už se jedná o studijní záměry či podmínky přijímacího řízení. Stejně jako ekonomická komise vydává k projednávaným dokumentům (ne)doporučující stanoviska senátu.

Předsedkyně
Mgr. Renata Čižmárová, katedra asijských studií

Členové

 • Mgr. Hana Owsianková, katedra obecné lingvistiky
 • doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., katedra historie
 • Bc. et Bc. Václav Pokora, katedra filozofie
 • Mgr. Radim Zámec, Ph.D., katedra romanistiky
 • Bc. Kristýna Zástavová, katedra psychologie
 • Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D., katedra anglistiky a amerikanistiky
Pracovní skupina pro doktorské studium

Co dělá tato komise?

Tato pracovní skupina byla ustavena senátem ad hoc, a sice za účelem zmapovaní podmínek doktorského studia na fakultě.

Předseda
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., katedra romanistiky

Členové

 • Mgr. Jan Borek, katedra muzikologie
 • Mgr Renata Čižmárová, katedra asijských studií
 • prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., katedra filozofie
 • Mgr. Michal Nguyen, katedra historie
 • Mgr. Nicola Raúl, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., katedra germanistiky
 • Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D., katedra psychologie
Back To Top