skip to Main Content

Senátní komise

Ekonomická komise

Co dělá tato komise?

Ekonomická komise je poradním orgánem senátu, který je zřizován na základě Jednacího řádu AS FF UP. Komise se zaobírá především finančními otázkami, které souvisí s chodem fakulty. Komise zároveň projednává návrh rozpočtu fakulty a vydává senátu případné (ne)doporučující stanovisko.

Předseda
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., katedra romanistiky

Členové

 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., katedra psychologie
 • prof. Dr. Wilken Engelbrecht, katedra nederlandistiky
 • Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • Mgr. Filip Kraus, Ph.D., katedra asijských studií
 • Kristýna Václavková, katedra historie
 • prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D., katedra romanistiky
Studijní komise

Co dělá tato komise?

Studijní komise diskutuje a předjednává jako poradní orgán senátu především ty otázky, které souvisí se studijními záležitostmi. Ať už se jedná o studijní záměry či podmínky přijímacího řízení. Stejně jako ekonomická komise vydává k projednávaným dokumentům (ne)doporučující stanoviska senátu.

Předsedkyně
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D., katedra psychologie

Členové

 • doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D., katedra bohemistiky
 • PhDr. Marek Kolařík, Ph.D., katedra psychologie
 • Mgr. Kamila Liedermannová, katedra asijských studií
 • Bc. Daniel Kopecký, katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Štěpánka Ptáčková, katedra psychologie
Back To Top