skip to Main Content

Akademičtí pracovníci

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Předseda
tomas.lebeda@upol.cz
Katedra politologie a evropských studií

elizabeth allyn woock

Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D.
1. místopředsedkyně

elizabethallyn.woock@upol.cz
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Věnuji se historii, zejména mnišství ve středověku, medievalismu a historii v komiksech a komiksům obecně. Historii a komiksům se věnuji i ve volném čase: čtu, píšu a ilustruji.

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.
ondrej.blaha@upol.cz
Katedra bohemistiky

Věnuji se lingvistice, protože tuším, že právě to, jak je jazyk uspořádán a jak funguje, vypovídá vše podstatné o člověku, společnosti a kultuře. Jaké jsou naše jazyky a texty, takoví jsme. Rád se zabývám jazykovými kontakty ve střední Evropě a vlivem kdysi rostoucí a dnes spíš upadající gramotnosti na podoby jazyka a komunikace.

PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D.
oldrich.brenek@upol.cz 
Centrum jazykového vzdělávání

Během studia na FF UP jsem absolvoval četné studijní i výzkumné stáže v Rakousku a zároveň se věnoval i svým koníčkům – práci s lidmi, organizaci, výuce německého jazyka, rakouské němčině a průvodcovské činnosti. Zabývám se varietami německého jazyka a testováním jazykové úrovně. Od roku 2016 pracuji na pozici ředitele Centra jazykového vzdělávání FF UP a část koníčků tak přešla do náplně mé práce.

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
martin.dolejs@upol.cz
Katedra psychologie

Od roku 2010 působím jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a od roku 2019 jsem jejím vedoucím. V profesním životě se zaměřuji na kvantitativní a kvalitativní metodologii, realizaci dotazníkových šetření, tvorbu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů a organizaci odborných konferencí. Hlavní volnočasovou aktivitou je pro mě sportování (rafting, vodní slalom na divoké vodě).

prof.  Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
wilken.engelbrecht@upol.cz
Katedra nederlandistiky

V letech 1991-1994 jsem obnovil obor nederlandistiky v Olomouci a Bratislavě. Vědecky se zabývám hlavně recepcí nizozemsky psané literatury v češtině a slovenštině. S kolegy jsme sestavili v r. 2015 Dějiny nizozemské a vlámské literatury (Praha: Academia). Momentálně pracuji na přehledu recepce nizozemské literatury mezi 1848 a 1948.

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
martin.fafejta@upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Jako sociolog se zabývám genderovými, pohlavními a sexuálními menšinami a většinami, tedy lidmi, a sociálně a kulturně konstruovanou povahou jejich sexuálních identit a praktik na pozadí přirozenosti jejich sexuálních preferencí.

lavicka

Bc. Martin Lavička, M.A., Ph.D.
martin.lavicka@upol.cz
Katedra asijských studií

V Olomouci jsem studoval japonskou a čínskou filologii a následně mezinárodní vztahy a právo na Taiwanu. Na Katedře asijských studií vyučuji předměty zabývající se moderními dějinami a politikou Číny a Taiwanu. V rámci výzkumu se zabývám problematikou národnostních menšin v Čínské lidové republice, zejména Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang.

ct debata 007

doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.
petr.orsag@upol.cz
Katedra mediální a kulturálních studií a žurnalistiky

portrety as ff volby 008

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
radmila.prchal@upol.cz
Katedra historie

Zabývám se kulturními a náboženskými dějinami raného novověku. Výzkum funerální homiletiky mne přivedl k dějinám smrti a vzpomínání v jejich konfesním kontextu. Taky učím budoucí učitele a učitelky, jak učit moderně dějepis: fandím konstruktivisticky pojaté výuce, která využívá aktivizační výukové metody, rozvíjí soft skills a historické myšlení.

Portret_Spicka_2020

prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
jiri.spicka@upol.cz
Katedra romanistiky

Přednáším dějiny italské literatury na Katedře romanistiky FF UP. Mým hlavním badatelským zájmem byl dosud Francesco Petrarca a literatura 14. století a česká recepce italské literatury. Jako čtenář a literární kritik příležitostně sleduji i současnou italskou literaturu.

doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.
ludmila.veselovska@upol.cz
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Zajímá mě obecná jazykověda, a protože mi vždycky šly počty líp než zpěv, zabývám se generativní gramatikou. Ve volných chvílích věším plakáty a přesazuji květiny na katedře anglistiky, protože mi to nedá.

KR-zamec-3-2017-006

Mgr. Radim Zámec, Ph.D.
radim.zamec@upol.cz
Katedra romanistiky

Jsem hispanista, lingvista a na FF pracuji již od roku 2005. Věnuji se diskurzivní analýze -především zobrazení imigrantů a islámu ve španělských médiích a politickém diskurzu- a vývoji španělského jazyka. Od r. 2017 Jsem také zástupcem vedoucího Katedry romanistiky a dlouholetým koordinátorem španělské sekce katedry.

jana zapletalova

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
j.zapletalova@upol.cz
Katedra dějin umění

Studenti

tomas holesovsky

Mgr. Tomáš Holešovský
2. místopředseda
tomas.holesovsky01@upol.cz
Katedra mediální a kulturálních studií a žurnalistiky

Po bakaláři na žurnalistice a magistrovi na mediálních studiích jsem pokročil i na doktorský stupeň studia na KMKSŽ. Badatelsky se zajímám o zpravodajský diskurz a to, jakým způsobem vytváří zprávy naše představy o světě kolem nás. Mým koníčkem je zpochybňování existence novinářské objektivity. Jsem také šéfredaktorem katederního zpravodajsko-publicistického webu Pres.upmedia.cz.

SK RVS olomouc vyber 004

Mgr. Michal Nguyen
michal.nguyen01@upol.cz
Katedra historie

Coby student historie se věnuji bádání na poli raně novověké šlechty. Zajímám se o reprezentační strategie českých a moravských šlechtických rodů především v 16. a 17. století. Mým největším koníčkem je rozšiřování knihovny.

Mgr. David Broul
david.broul01@upol.cz
Katedra politologie a evropských studií

Můj zájem se soustřeďuje zejména do oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, konkrétně managementu řešení konfliktu a diplomacie. Zajímám se ale aktivně i o stav společnosti a demokracie v České republice, kulturu obecně, cyklistiku, běh a vaření.

Cizmarova_Renata

Mgr. Renata Čižmárová
renata.cizmarova@upol.cz
Katedra asijských studií

Na FF UP jsem vystudovala obor čínská filologie. V doktorském studiu se zaměřuji na diskurz čínského projektu nové Hedvábné stezky, ale mezi mé další aktivity patří také bádání o původu čínského zelí. Volný čas trávím se svou rodinou a psy, kterým se věnuji již patnáct let. 

271182743_1070482020411722_680156665124487203_n

Mgr. et Mgr. Dagmar Halo
dagmar.halo01@upol.cz
Katedra psychologie

portrety as ff volby 015

Mgr. Jakub Martinec
jakub.martinec01@upol.cz
Katedra asijských studií

Během svého dosavadního studia na FF UP v Olomouci jsem měl šanci nahlédnout pod pokličku žurnalistiky a japonské filologie. Momentálně se v rámci doktorského studia snažím proniknout do tajů oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska. Mou vášní jsou moderní dějiny Japonska, především pak vývoj vzájemných vztahů mezi touto zemí a jejími nejbližšími sousedy.

kristyna zastavova

Bc. Kristýna Zástavová
kristyna.zastavova01@upol.cz
Katedra psychologie

V oblasti psychologie se chci zaměřit zejména na klinickou psychologii dospělých a po vystudování absolvovat psychoterapeutický výcvik. Ve volném čase se snažím angažovat ve svém okolí, jsem ráda v pohybu, věnuji se práci s dětmi a jsem milovníkem dobré kávy.

Zapisovatelka

Dekanat-FF-22_smekal_002

Mgr. Adéla Smékal

adela.smekal@upol.cz | 736 145 684

Umělecké centrum UP
Univerzitní 3

Back To Top