skip to Main Content

Ekonomickou komisi senátu nově povede dr. Radim Zámec

Na posledním zasedání roku 2021 byl předsedou ekonomické komise zvolen dr. Radim Zámec z katedry romanistiky. O funkci předsedy komise se ucházel i doc. Petr Orság, který se před druhým kolem kandidatury vzdal. Dr. Zámec následně sestaví návrh složení komise a tento předloží senátu ke schválení.

Do pracovní komise přizval všechny zájemce z řad senátorek a senátorů, jmenovitě i doc. Orsága, který byl členem předchozí ekonomické komise.

Back To Top