skip to Main Content

Minulé volby

Na tomto místě najdete všechny dostupné informace k proběhlým volbám a ke složení akademických senátů fakulty i univerzity. Součástí přehledu jsou i informace o volbách ombudsmana FF UP. Nejbližší volby do akademického senátu se uskuteční v roce 2023. Volby ombusmana proběhnou v tomtéž roce.

Pokud je u údaje o volební účasti uvedena hvězdička (*), nejedná se o údaj příslušné volební komise, ale o přibližný výpočet volební účasti na základě pravděpodobného počtu oprávněných voličů. Odhad počtu oprávněných voličů se zakládá na volbách, které se konaly na fakultě v podobném období a u nichž je údaj uveden. Údaj o přibližném počtu voličů byl případně získán i z informačních systémů STAG a SAP. V případě takové volební účast se nejedná o přesný údaj!

V roce 2020 se volil senát Filozofické fakulty, velký senát univerzitní a ombudsman FF UP.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo od 27. února do 4. března 2020. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 31,49 %

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se volilo od 19. května do 25. května 2020. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 28,08 %

Do funkce ombudsmana byl ve volbách, které probíhaly od 5. listopadu do 10. listopadu 2020, zvolen Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., který si za svou zástupkyni zvolil Mgr. et Mgr. Michaelu Antonín Malaníkovou, Ph.D. Další podrobnosti najdete zde.

 • Volební účast: 13,05 %

V roce 2017 se volil senát Filozofické fakulty, velký senát univerzitní a ombudsman FF UP.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo od 30. března do 5. dubna 2017. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 24,94 %

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se volilo od 24. března do 7. dubna 2017. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 4,91 %*

Do funkce ombudsmanky byla ve volbách, které probíhaly od 31. března do 6. dubna 2017, zvolena Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. Další podrobnosti najdete zde.

 • Volební účast: 2 %*

V roce 2014 se volil senát Filozofické fakulty i velký senát univerzitní.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo od 5. března do 7. března 2014. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 29,2 %

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se na FF UP volilo 9. dubna a 11. dubna 2014. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 9,1 %*

Do funkce ombudsmanky byla ve volbách, které probíhaly od 9. dubna do 11. dubna 2014, zvolena Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. Další podrobnosti najdete zde.

 • Volební účast: 7,7 %*

V roce 2011 se volil senát Filozofické fakulty i velký senát univerzitní.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo od 1. března do 2. března 2011. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 38,7 %*

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se na FF UP volilo 5. dubna a 6. dubna 2011. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 6,8 %*

V roce 2008 se volil senát Filozofické fakulty i velký senát univerzitní.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo 1. dubna a 2. dubna 2008. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 27,8 %*

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se na FF UP volilo 1. dubna a 2. dubna 2008. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 27,8 %*

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo 26. dubna 2005 (třetí kolo voleb). Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 16,24 %

Seznam zvolených senátorů a senátorek do Akademického senátu Univerzity Palackého pro funkční období 2005-2008 najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 17,42 %

Seznam senátorů a senátorek, kteří ve volebním období 2002-2005 působili v akademickém senátu fakulty, najdete zde.

 • Volební účast: ? %
Vývoj volební účasti v %
 • AS FF UP
 • AS UP
 • Ombudsman FF UP
Back To Top