skip to Main Content

Pozvánky a zápisy

📝 Příští zasedání AS FF UP proběhne 16. ledna 2024 ve 13:15 hodin.

📝 Návrh programu pro následující jednání je k dispozici několik dní předem ve Facebookové skupině FF.

📦 Archiv zápisů a pozvánek Akademického senátu FF UP je k dispozici zde.

Aktuality

Back To Top