skip to Main Content

Schválená usnesení ze zasedání AS FF UP dne 12. 10. 2022

Usnesení č. 2022/26/1-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF UP dne 12. října 2022 se změnami: bod č. 11 „Budoucnost katedry klasické filologie – předkládá Mgr. M. Nguyen“ je stažen z programu a na jeho místo je přesunut původní bod č. 5 „Opatření proti plagiátorství na FF UP“.

Usnesení č. 2022/26/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF UP konaného dne 15. června 2022.

Usnesení č. 2022/26/4-N: AS FF UP schvaluje záměry studijních programů: Vietnamština pro praxi, Management v kreativních odvětvích, Sociálně-vědný analytik, Jazykovědný analytik, Archeologie, Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, Audiovizuální, filmová a performativní studia, Produkce a dramaturgie v kulturní praxi, Teorie a dějiny výtvarných umění, Dějiny umění a památková péče.

Usnesení č. 2022/26/5-N: AS FF UP schvaluje, že bod programu „Opatření proti plagiátorství na FF UP“ se bude projednávat na příštím zasedání AS FF UP.

Back To Top