skip to Main Content

AS FF vyhlásil volby na další funkční období

AS FF vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UP na období od 11. 3. 2023 do 31. 12. 2025, které se budou konat ve dnech od čtvrtka 2. 2. 2023 do úterý 7. 2. 2023 v elektronické podobě a na středu 8. 2. 2023 pro prezenční hlasování.

AS FF UP vyzývá členy akademické obce FF UP, aby podávali návrhy na kandidáty do AS FF UP od 1. 12. 2022 do 12. 1. 2023 prostřednictvím univerzitního e-mailu na adresu předsedy volební komise (Radim Zámec, radim.zamec@upol.cz) nebo fyzicky k rukám předsedy volební komise.

Jak postupovat, pokud jste nominováni:

 • Kandidát dodá předsedovi volební komise (dr. Radim Zámec) materiál v PDF dokumentu
  o rozsahu 1 strany A4
  . Grafickou úpravu a obsah si kandidát vytvoří dle svých preferencí. Nesmí
  být však v rozporu s Etickým kodexem FF UP, univerzitními normami a dobrými mravy. Kandidát
  dále zvlášť dodá fotografii (rozměr a paměťový rozsah bude určen vedením FF UP dle technických
  možností webu);
 • Nominace kandidátů probíhá od 1. 12. 2022 do 12. 1. 2023. Zveřejnění kandidátů proběhne až
  po uzavření nominací. Termín, do kdy mají kandidáti doručit výše uvedené materiály a termín
  zveřejnění kandidátů na webu stanoví volební komise (případně její předseda dr. Zámec);
 • Volební komise zkontroluje zaslané materiály od kandidátů před jejich uveřejněním na webu;
 • Web k propagaci kandidátů bude umístěn na webových stránkách AS FF UP. Pořadí kandidátů
  na webu bude určeno losem. Kandidáti budou na webu rozděleni a zařazeni do akademické nebo
  studentské kurie, podle toho, ve které kurii kandidují.
Back To Top