skip to Main Content

Pozvánky a zápisy

📝 Příští zasedání AS FF UP proběhne 11. října 2023 v 13:15 hodin.

📝 Návrh programu pro následující jednání je k dispozici několik dní předem ve Facebookové skupině FF.

📦 Archiv zápisů a pozvánek Akademického senátu FF UP je k dispozici zde.

Aktuality

17Dub 19

Změna ve složení senátu

Předseda senátu doc. Stejskal informoval na 14. zasedání senátory a senátorky o vzdání se mandátu senátorky Bc. Terezou Bydžovskou. Na její místo nastoupil Mgr. Viktor Tichák, první v pořadí náhradníků.

Celá zpráva...
20Pro 18

Prospěchové stipendium bude!

1. listopadu vešla v platnost nová vnitřní norma děkana, která upravuje univerzitní Stipendijní řád na Filozofické fakultě. Nejzásadnější změnu doznalo právě Prospěchové stipendium, které bude, po návrhu na jeho zavedení senátorem…

Celá zpráva...
29Zář 18

O koncepci „odcházení“

Otázka „odcházení“ akademických pracovníků FF UP se řešila od poloviny roku 2016, kdy současný předseda akademického senátu doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. připravil návrh způsobu ukončování pracovních poměrů a…

Celá zpráva...
03Bře 18

Senát zasedá v novém

Ruku v ruce se stěhováním fakultních pracovišť a kateder do rekonstruované budovy na Křížkovského 10 přichází změny i pro Akademický senát Filozofické fakulty UP. Rekonstrukce se totiž dočkala i zasedací místnost,…

Celá zpráva...
Back To Top