skip to Main Content

Senát Filozofické fakulty podporuje Muzeum umění Olomouc

Senátoři a senátorky Akademického senátu FF UP přijali v neděli 5. května hlasováním per rollam následující usnesení:

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyjadřuje znepokojení nad destabilizací Muzea umění Olomouc (MUO) způsobenou nedostatečně zdůvodněnými personálními zásahy provedenými ministrem kultury Staňkem. Senát naopak podporuje zaměstnance MUO v jejich úsilí o zachování kontinuity a stability této (i pro FF) navýsost významné instituce.“

Back To Top