skip to Main Content

Změna ve složení senátu

Předseda senátu doc. Stejskal informoval na 14. zasedání senátory a senátorky o vzdání se mandátu senátorky Bc. Terezou Bydžovskou. Na její místo nastoupil Mgr. Viktor Tichák, první v pořadí náhradníků.

Back To Top