skip to Main Content

Seznam kandidátů a kandidátek do AS FF UP je na světě

Dnes po 18. hodině ukončila volební komise přijímání nominací do AS FF UP. Volby se tak přehouply do další části, ve které nás čeká kampaň zájemců o členství v nejvyšším samosprávném orgánu fakulty. Nezapomeňme na to, že by se kampaň měla řídit etickým kodexem a měla by být hodna akademického prostředí. Přesné znění kodexu i seznam kandidátů a kandidátek najdete zde.

Back To Top