skip to Main Content

Výzva předsedy senátu k nadcházejícím volbám

Proč je důležité volit?

Nechci opakovat známé fráze o tom, že se každý hlas počítá. Všichni víme, že je to pravda. Moc dobře si pamatuji, že volby byly jednou ze svobod, o kterou jsme v listopadu 1989 (nejen) na FF nejvíce stáli. Teprve svobodnými volbami se ze skupiny učitelů a studentů stává akademická obec. Až využitým volebním právem (ať již právem volit, či být volen) se stáváme skutečnými akademiky, univerzitány  – “občany” naší fakulty. Jsem si jist, že si mezi kandidáty bude moci každý vybrat. Každý, kdo se rozhodne hlasovat, tak vlastně přijme výzvu a chopí se svého dílu odpovědnosti za směřování naší fakulty. Bude mít vliv na rozpočet, nové obory, volbu příštího děkana, práva studentů a spousty dalších věcí. Bude vědět, že hlasováním vyslovil svůj názor. Odpusťte mi prosím, když asi poněkud příkře sdělím, že nevolit znamená rezignovat a že lhostejní “nevoliči” se nejlépe řídí. Věřím, že využijeme svého práva v hojném počtu. 

Jan Stejskal
toho času předseda AS FF UP

Back To Top