skip to Main Content

Filozofická fakulta má nový senát

Ve středu 4. března krátce po uzavření volební místnosti byly sečteny hlasy ve volbách do Akademického senátu Filozofické fakulty, a my tak už známe nové složení fakultního senátu.

První zasedání se uskuteční 18. března ve 13:00 na Křížkovského 10 v zasedací místnosti děkanátu. Na programu zasedání bude volba předsednictva senátu a ustanovení jeho komisí.

Oproti předchozím volbám stoupla volební účast přibližně o 7 % a zastavila se na konečném čísle 31,49 %. Odvolit tak přišlo 1 567 členů a členek akademické obce naší fakulty.

Fakulta se ovšem připravuje ještě na volby do tzv. velkého senátu univerzity. V něm je každá fakulta zastoupena dvěma akademiky a jedním studentem. Na naší fakultě proběhnou volby od 25. do 31. března. Vybírat budete moci z 10 akademických a 4 studentských kandidátů. V těchto volbách mají všichni stejný počet hlasů, akademici i studenti tak mohou hlasovat vždy pro 2 akademiky a 1 studenta. Seznam kandidátů najdete zde, stejně jako další podrobnosti k nadcházejícím volbám.

Back To Top