skip to Main Content

Předposlední zasedání tohoto akademického roku proběhlo online

Ve středu 26. května od 13:00 zasedal AS FF pravděpodobně naposledy čistě v online režimu. Následující červnové jednání, které se uskuteční 23. června, proběhne v hybridním modu.
Senátorky a senátoři přijali celkem osm usnesení, z nichž největší diskuze proběhla k usnesení č. 4. Přehled všech najdete zde.

AS FF UP žádá rektora UP, aby předložil rozpočet UP tak, jak bylo ujednáno na zasedání AS UP dne 19. května 2021, totiž pro zasedání dne 16. června 2021. Jakékoliv odkládání projednání rozpočtu ohrožuje fungování jednotlivých pracovišť univerzity a jejich rozvoj.

Stream z jednání senátu sledovalo v poslední květnovou středu méně lidí než obvykle. Počet diváků lehce překonal číslo 40. Nižší sledovanost je pravděpodobně zapříčiněna probíhajícím zkouškovým obdobím.

Back To Top