skip to Main Content

Akademický senát má novou zapisovatelku

Po mnohaleté práci pro akademický senát opouští post zapisovatelky paní Jana Kopečná, které náleží velký dík za její obětavou práci a ochotu vykonávat tuto nesnadnou funkci.

Novou zapisovatelkou se stala paní Mgr. Adéla Hazuchová, která působí na Uměleckém centru UP jako manažerka a zároveň studuje v doktorském studijním programu na katedře bohemistiky. Kontaktní údaje naleznete zde.

Back To Top