skip to Main Content

Termín pro volbu děkana

Volba se uskuteční dne 11. 10. 2017. Kandidáti vystoupí před akademickou obcí dne 5. 10. 2017 v 16.00 hodin.

Back To Top