skip to Main Content

Nominujte kandidáty do Akademického senátu FF UP!

Nominace jsou otevřeny do 12. ledna 2023

Víte, že:

  • Nejdůležitějším grémiem fakulty je senát?
  • Akademický senát volí děkana fakulty a je zásadním kontrolním mechanismem?
  • Akademickým senát FF UP má svoji studentskou kurii?
  • Svého kandidáta může nominovat kdokoliv z řad studentů a pedagogů?
  • Nominovat můžete jak studenty, tak akademické pracovníky?
  • Můžete navrhnout libovolný počet kandidátů?
  • FF UP má velmi promyšlený systém voleb včetně elektronického hlasování?
  • Právě probíhá nominace kandidátů na další volební období?

Nominujte akademické pracovníky a studenty jako své zastupitele do senátu. Podrobnosti naleznete v článku 2 bod 3 volebního řádu a ve vyhlášení voleb.

Ve zkratce:
Navrhnete akademického pracovníka či studenta celým jménem, s určením, zda jde o akademika či studenta a s názvem pracoviště / studijního programu a ročníku studia. Návrh lze jednoduše zaslat e-mailem z univerzitní adresy na adresu radim.zamec@upol.cz.

Volební řád: http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/asff/170109-VR_ASFFUP_2016.pdf

Back To Top