skip to Main Content

Etický kodex FF UP pro volby do AS FF UP a AS UP

  • Kampaň nemá probíhat ve volební místnosti a jejím blízkém okolí.
  • Kampaň nemá probíhat během výuky a zkoušení.
  • Kampaň má být vedena férovými prostředky a má být prosta útoků a nemístného nátlaku.
  • Obsah kampaně má reflektovat postavení a pravomoci AS UP a AS FF UP.
  • Podoba kampaně má být hodna akademického prostředí.
  • Ke kampani by nemělo být zneužito elektronických systémů, údajů a databází spojených s organizací výuky na FF UP, např. systémy, které jsou schopny generovat seznamy e-mailových adres.
  • Kampaň konkrétních kandidátů nemá být financována z univerzitních prostředků.
  • Hlasování nemá být organizováno během výuky a zkoušení, bezprostředně před nimi a po nich.
  • Mandát senátora AS UP a AS FF UP nemá být vykonáván osobami, které na jiných fakultách a univerzitách jsou ve vedoucích, manažerských a volených funkcích. AS FF UP vyzývá členy akademické obce, aby se tímto kodexem řídili.

Schváleno na zasedání AS FF UP dne 14. 12. 2022usnesenímč. 2022/28/4-N.

Back To Top