skip to Main Content

Kandidátní listiny pro volby do AS FF UP v roce 2023

Propagační materiály a fotky kandidátek a kandidátů (pokud ve stanovené lhůtě tyto materiály zaslali volební komisi) naleznete zde. Pořadí bylo na těchto sebeprezentačních stránkách určeno náhodně.

Volby probíhají od 2. do 7. února elektronicky, 8. února pak fyzicky v listinné podobě.

V akademické kurii se o senátorské křeslo ucházejí tito kandidáti a kandidátky:

 • BEDNAŘÍKOVÁ Božena , doc. PhDr., Ph.D. Katedra bohemistiky, 25. 11. 1959
 • ČIŽMÁROVÁ Renata , Mgr.  Katedra asijských studií, 29. 8. 1979
 • DOLEJŠ Martin , PhDr., Ph.D.  Katedra psychologie, 23. 9. 1980
 • ENGELBRECHT Wilken , prof. Dr.  Katedry nederlandistiky, 19. 9. 1962
 • FAFEJTA Martin , Mgr., Ph.D.  Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, 27. 12. 1968
 • GIGALOVÁ Veronika , PhDr., Ph.D. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, 8. 9. 1969
 • HORÁČEK Martin , doc. PhDr., Ph.D. Katedra dějin umění, 29. 03. 1977
 • JAKUBEC Ondřej , doc. Mgr., Ph.D.  Katedra dějin umění, 08. 04. 1976
 • KNAP-DLOUHÁ Pavlína , Mgr., Ph.D.  Katedra nederlandistiky, 19. 03. 1979
 • KŇAŽEK Gabriel , Mgr.  Katedra psychologie, 9. 2. 1995
 • KRAUS Filip , Mgr., Ph.D.  Katedra asijských studií, 28. 3. 1973
 • KUBINA Lukáš , Mgr., Ph.D. Katedra divadelních a filmových studií, 10. 3. 1988
 • LEBEDA Tomáš , doc. PhDr., Ph.D.  Katedra politologie a evropských studií, 11. 9. 1976
 • LUŽNÝ Dušan, prof. PhDr., Dr.  Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, 19. 5. 1964
 • MAREK Daniel , doc. Mgr. Ph.D.  Katedra politologie a evropských studií, 9. 8. 1969
 • MOLNÁR Ondřej , Mgr. Ph.D.  Katedra anglistiky a amerikanistiky, 1. 6. 1983
 • ORSÁG Petr , doc. PhDr., Ph.D.  Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, 12. 6. 1971
 • PRCHAL PAVLÍČKOVÁ Radmila , doc. Mgr., Ph.D.  Katedra historie, 15. 7. 1974
 • RAMEŠOVÁ Andrea , Mgr.  Katedra anglistiky a amerikanistiky, 19. 7. 1986
 • ŠPIČKA Jiří , prof. Mgr. Ph.D.  Katedra romanistiky, 19. 12. 1974
 • ULMAN Vít , Mgr. Ph.D.  Katedra asijských studií, 21. 12. 1986
 • VÁLKOVÁ Silvie , doc. Mgr., Ph.D.  Centrum jazykového vzdělávání, 4. 5. 1967
 • VARGA Patrik , Mgr., Ph.D., Katedra slavistiky, 17. 5. 1991
 • VESELOVSKÁ Ludmila , doc. PhDr., Dr.  Katedra anglistiky a amerikanistiky, 19. 10. 1957
 • VIKTOROVÁ Lucie , Mgr., Ph.D. Katedra psychologie, 27. 4. 1989
 • ZAJÍCOVÁ Lenka , prof. Mgr.  Lic., Ph.D.  Katedra romanistiky, 16. 5. 1973
 • ZAPLETALOVÁ Jana , doc. PhDr., Ph.D., Katedra dějin umění, 25. 7. 1981
 • ZAPLETALOVÁ Markéta , Mgr. Ph.D., Katedra politologie a evropských studií, 3. 1. 1975

Ve studentské kurii se o senátorské křeslo ucházejí tito kandidáti a kandidátky:

 • BÁCHOR Jan Florentýn , Bc. Teorie a dějiny výtvarných umění. 1. ročník, 3. 2. 1999
 • BALOG Ĺudovít .  Filmová studia – Televizní a rozhlasová studia, 1. ročník, 12. 12. 2000
 • BROUL David , Mgr.  Politologie, 2. ročník, 13. 8. 1995
 • CAGARDA Róbert , Bc. Asijská studia se specializací japonský jazyk a kulturu, 2. ročník, 17. 2. 1998
 • DANČOVÁ Markéta , Mgr.  Anglický jazyk, 3 ročník, 27. 8. 1993
 • DUDOVÁ Adéla , Bc.  Psychologie, 1. ročník, 18. 4. 2000
 • HÁLOVÁ Monika , Mgr. Asijská studia, 2. ročník, 26. 10. 1996
 • HOLEŠOVSKÝ Tomáš , Mgr.  Mediální a komunikační studia, 4. ročník, 4. 9. 1994
 • JOŠT Petr , Bc.  Filozofie, 1. ročník, 7. 2. 1998
 • KŘÍŽOVÁ Barbora , Bc.  Teorie a dějiny výtvarných umění, 1. ročník, 2. 10. 1998
 • KUNDRÁT Matěj . Anglická filologie, 1. ročník, 23. 5. 2001
 • LIEDERMANNOVÁ Kamila , Mgr.  Asijská studia, 1. ročník, 8. 11. 1995
 • MACHÁČEK Aleš , Bc.  Politická analýza a strategie – Evropská unie, 1. ročník, 20. 5. 2000
 • MOSTOVA Yulia , Mgr.  Český jazyk, 1. ročník, 26. 11. 1998
 • NĚMEČKOVÁ Maki .  Filmová věda – Politologie, 1. ročník, 2. 7. 2002
 • PTÁČKOVÁ Štěpánka . Psychologie, 1. ročník, 18. 3. 2002
 • ŠEVČÍKOVÁ Kristýna , Bc.  Teorie a dějiny výtvarných umění, 1. ročník, 15. 2. 1999
 • ŠREJBER Antonín . Filmová studia – Žurnalistika, 2. ročník, 21. 6. 2002
 • ŠULCOVÁ Anna , Bc.  Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, 2. ročník, 24. 6. 1999
 • THERNEROVÁ Denisa . Politologie – Evropská studia a diplomacie, 3. ročník, 20. 12. 2000
 • VÁCLAVKOVÁ Kristýna . Historické vědy, 3. ročník, 3. 12. 2000
Back To Top