skip to Main Content

Zvolen nový senát

Z voleb proběhlých mezi 2. a 8. únorem 2023 vzešlo nové složení Akademického senátu Filozofické fakulty. V akademické kurii došlo ke změně v 5 jménech. Mezi studenty zůstali stejní 2 zástupci ze 7. Volilo 1313 členů akadmeické obce FF UP, což představuje 24,11 % volební účast. Všem zvoleným gratulujeme! Nové složení akademického senátu:

Senátoky a senátoři akademické kurie zvolení akademiky:

Ondřej Molnár, Mgr., PhD., 1983, Katedra anglistiky a amerikanistiky
Martin Dolejš , PhDr., PhD., 1980, Katedra psychologie
Radmila Prchal Pavlíčková, Mgr., PhD., 1974, Katedra historie
Jiří Špička, prof., Mgr., PhD., 1974, Katedra romanistiky
Renata Čižmárová, Mgr., 1979, Katedra asijských studií
Martin Fafejta, Mgr., PhD., 1968, Katedra sociologie, andragogika a kulturní antropologie
Jana Zapletalová, doc., PhDr., PhD., 1981, Katedra dějin umění
Wilken Engelbrecht, Wilken, prof., Dr., 1962, Katedra nederlandistiky
Filip Kraus, Mgr., PhD., 1973, Katedra asijských studií
Lenka Zajícová, prof., Mgr., Lic., PhD., 1973, Katedra romanistiky
Božena Bednaříková, doc., PhDr., PhD., 1959, Katedra bohemistiky

Senátorky a senátoři akademické kurie zvolení studentkami a studenty:

Tomáš Lebeda, doc., PhDr., PhD., 1976, Katedra politologie a evropských studií
Lucie Viktorová, Mgr., PhD., 1989, Katedra psychologie
Petr Orság, doc., PhDr. PhD., 1971, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

Senátorky a senátoři studentské kurie:

Kristýna Václavková, 2000, Historické vědy
Štěpánka Ptáčková, 2002, Psychologie
Monika Hálová, Mgr., 1996, Asijská studia
Adéla Dudová, Bc., 2000, Psychologie
David Broul, Mgr., 1995, Politologie
Tomáš Holešovský, Mgr., 1994, Mediální a komunikační studia
Antonín Šrejber, 2002, Filmová studia – Žurnalistika

Back To Top