skip to Main Content

Iniciativa na podporu začínajících vědců a vědkyň s rodinami

Akademický senát Filozofické fakulty podporuje iniciativu na podporu začínajících vědců a vědkyň, kteří zakládají rodinu a jsou na, popř. po mateřské či rodičovské dovolené.

Obsah výzvy a možnost ji signovat najdete zde.

Back To Top