skip to Main Content

Výzva obci Filozofické fakulty UP

 

Univerzitní prostředí nesmí mlčet!

 

Akademický senát naší fakulty jednomyslně přijal na svém listopadovém zasedání usnesení následujícího znění:

AS FF UP vědom si zhoršení společenské atmosféry, odsuzuje všechny množící se projevy rasové, politické a kulturní nesnášenlivosti i jejich bagatelizaci, vyzývá členy akademické obce FF UP, aby se těmto projevům snažili předcházet.

Back To Top