skip to Main Content

Fakultní senát odsuzuje osobní útok na doktorandku

Akademický senát Filozofické fakulty na základě korespondenčního hlasování přijal usnesení, kterým odsuzuje osobní útok na doktorandku FF UP Mgr. Veroniku Krátkou Špalkovou. Senát zároveň pověřil svého předsedu, aby sepsal otevřený dopis, kterým projeví své znepokojení z nastalé situace.

Se stanoviskem akademického senátu se plně ztotožňuje rovněž vedení fakulty.

AS FF UP plně odsuzuje osobní útok na doktorandku FF UP Mgr. Veroniku Krátkou Špalkovou, který považuje za zcela nemístný a nedůstojný. AS FF UP je silně znepokojen přístupem a hrubým komentářem radního Rady ČT Lubomíra Veselého k osobnosti Mgr. Veroniky Krátké Špalkové, který pan Veselý zveřejnil na sociální síti Facebook dne 5. dubna 2021. Senát zároveň vyslovuje podporu této naší kolegyni a vyzývá celou akademickou obec Filozofické fakulty, aby jí byla oporou.

Back To Top