skip to Main Content

Z vedení senátu odchází doc. Jan Stejskal

Po skončení děkanských voleb avizoval budoucí děkan doc. Jan Stejskal svůj konec v čele akademického senátu fakulty. Místopředsednictvo senátu dnes obdrželo jeho rezignaci na post předsedy. Volba nové/ho předsedy/kyně se uskuteční na následujícím zasedání 10. listopadu od 13:00.

Jan Stejskal byl v čele senátu od dubna 2017. Zvolen do této funkce byl znovu i v nově sestaveném akademickém senátu, který vzešel z voleb v březnu roku 2020. Funkce děkana fakulty se ujme 1. února 2022.

Předseda senátu řídí jeho jednání, zastupuje ho navenek, účastní se výběrových řízení na pozice akademických pracovníků a řady dalších jednání uvnitř i mimo fakultu. Předsedovi akademického senátu náleží odměna za jeho práci. Výši odměny stanovuje Vnitřní mzdový předpis UP.

Back To Top