skip to Main Content

Filozofickou fakultu povede Jan Stejskal

Akademický senát rozhodl na dnešním jednání, že navrhne rektoru univerzity, aby do funkce děkana FF UP jmenoval doc. Jana Stejskala z katedry historie, který byl jediným kandidátem proběhnuvších voleb. Kandidát získal hlas od 18 z 20 přítomných senátorek a senátorů. Více informací na Žurnálu UP.

Back To Top