skip to Main Content

Senát schválil studijní záměr

Akademický senát Filozofické fakulty hlasoval per rollam v době od 17. do 23. února o záměru nového studijního progamu na katedře romanistiky. Jedná se o doktorský program “Románské literatury”, jehož garantkou se stane doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

Back To Top