skip to Main Content

Byla ustavena pracovní komise pro revizi Volebního řádu AS FF

Senát Filozofické fakulty na základě hlasování per rollam skončeného v pátek 5. března ve 14:00 schválil složení pracovní komise, jejímž cílem má být navržení revize Volebního řádu AS FF. V čele komise stojí doc. Tomáš Lebeda z katedry politologie a evropských studií. Dalšími členy jsou dr. Martin Fafejta, Mgr. Michal Nguyen a Bc. David Broul.

Komise bude řešit podněty vzešlé ze zpráv volebních komisí z posledních voleb na fakultě. Velkým tématem bude rovněž hledání nejlepšího opravného prostředku při opakování voleb. Stejně tak bude s největší pravděpodobností přistoupeno ke zrušení listinných voleb.

Back To Top