skip to Main Content

Po rezignaci Jana Stejskala zasedne v senátu Oldřich Břenek

V pátek 3. prosince rezignoval na funkci senátora AS FF UP doc. Jan Stejskal z katedry historie, který od 1. února 2022 povede na další čtyři roky Filozofickou fakultu. Na uprázdněné místo v senátu nastupuje druhý náhradník v pořadí, kterým je dr. Oldřich Břenek z Centra jazykového vzdělávání FF UP. První náhradnicí v pořadí byla dr. Eva Klimentová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, která ovšem nabídku usednout ve fakultním senátu odmítla s ohledem na možné angažmá v týmu budoucího děkana.

Dr. Oldřich Břenek je ředitel Centra jazykové vzdělávání, kde se věnuje výuce německého jazyka a bádání na tomto poli. V akademickém senátu fakulty zasedal již v předcházejícím funkčním období.

Back To Top