skip to Main Content

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty

V úterý 11. února v 18:00 ukončila volební komise pro volby do AS FF UP sběr návrhů na kandidáty a kandidátky, zde najdete jejich seznam.

 

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého

Návrhy na kandidáty přijímá předsedkyně dílčí volební komise Bc. Tereza Poláčková, a sice od 24. února do 5. března. Pro podání návrhů můžete využít dvě schránky umístěné na vrátnici Křížkovského 10 a v kanceláři asistentky Katedry historie Na Hradě 5.

 

Kde, kdy a jak se volí?

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty

Elektronicky: 27. února až 3. března na volebním webu.

Papírovým hlasovacím lístkem: 4. března od 8:00 do 18:00 v budově Křížkovského 10, zasedací místnost děkanátu č. 2.25.

Ukažte, koho preferujete!

Do AS FF UP budeme volit preferenčními hlasy. Co to znamená?

Pokud jste studenti, kandidáty, které si vybíráte z řad studentů, označíte čísly od 1 do 7 podle toho, komu jak fandíte. Podobně u kandidátů z řad pedagogických pracovníků označíte své favority čísly 1, 2 a 3. Jedničku získá opět ten, koho upřednostňujete nejvíce.
Pokud jste akademici, kandidáty, které si vybíráte pouze z řad pedagogických pracovníků, označíte čísly od 1 do 11 podle toho, komu jak fandíte.

Všichni voliči se mohou řídit jednoduchým pravidlem: platí, že 1 je vaší jedničkou, takže komu napíšete číslo 1, toho preferujete nejvíce.

Pamatujte si!

 • můžete dát i méně preferenčních hlasů,
 • aby byl hlasovací lístek platný, musíte udělit aspoň jednu preferenci.

Nezapomeňte doma!

ISIC, zaměstnaneckou kartu, občanský průkaz nebo cestovní pas k ověření totožnosti.

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého

Volíte pouze papírovým hlasovacím lístkem od 25. do 31. března v určených hodinách ve volební místnosti na Křížkovského 10.

Volby do tzv. Velkého senátu se řídí jednoduchým pravidlem, “všichni volí všechny”. Tedy, ze seznamu kandidátů vybíráte vždy dva akademiky a jednoho studenta. Nezapomeňte na studentský/zaměstnanecký průkaz, kterým se prokážete volební komisi.

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty

Elektronická volba probíhá od 27. února do 3. března 2020 na volebním webu.

Prezenční volba probíhá 4. března 2020 od 8:00 do 18:00 v budově Křížkovského 10, místnost 2.25 (zasedací místnost děkanátu v zadním traktu).

 

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého

Prezenční volba probíhá od 25. do 31. března 2020 v budově Křížkovského 10, místnost 2.25 (zasedací místnost děkanátu v zadním traktu)v těchto hodinách:

25. března 10:00 až 15:00

26. března 10:00 až 13:00

27. března 10:00 až 13:00

30. března 10:00 až 13:00

31. března 10:00 až 15:00

Výsledky voleb do AS FF UP budou zveřejněny pravděpodobně už 4. března večer.

 

Výsledky voleb do AS UP budou zveřejněny nejpozději do 7. dubna 2020.

Etický kodex pro volební kampaně na FF UP

 • Kampaň by se neměla konat ve volební místnosti a jejím blízkém okolí.
 • Kampaň by neměla probíhat během výuky.
 • Kampaň by měla být vedena férovými prostředky a měla by být prosta nemístných útoků.
 • Obsah kampaně by měl reflektovat postavení a pravomoci AS FF UP.
 • Podoba kampaně by měla být hodna akademického prostředí.
 • Ke kampani by nemělo být zneužito elektronických údajů a databází spojených s organizací výuky na FF UP.
 • Elektronické i prezenční hlasování by nemělo být organizováno během výuky, bezprostředně před výukou a po ní.
 • Mandát senátora AS FF UP by neměl být vykonáván osobami, které na jiných fakultách a univerzitách jsou ve vedoucích, manažerských a volených funkcích.

Na 19. zasedání Akademického senátu FF UP byly zřízeny volební komise pro volby do fakultního a do univerzitního senátu.

Komise pro volby do Akademického senátu Filozofické fakulty

 • Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. (předseda)
  Katedra filozofie, Křížkovského 12, místnost 3.35
  filip.tvrdy@upol.cz
 • Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D.
 • Bc. Václav Pokora
 • Bc. Tereza Poláčková
 • Bc. Michal Souček

Komise pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého

 • Bc. Kristína Pitoňáková (místopředsedkyně)
  Katedra politologie a evropských studií, Křížkovského 12, místnost 2.30
  kristina.pitonakova01@upol.cz
 • Kateřina Hartmanová
 • Bc. Jakub Janega
 • Bc. Václav Pokora
 • Bc. Ivana Říhová
 • Bc. Michal Souček
 • PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.

Volební komise zajišťují volby jednotlivých akademických senátů a dohlíží na jejich řádný průběh. Předsedovi a předsedkyni volební komise se podávají návrhy na kandidáty a kandidátky.

V roce 2020 nás čeká volba nových senátorů nejen do Akademického senátu FF UP, ale také do Akademického senátu UP. A k tomu ještě rozhodneme o novém Ombudsmanovi FF UP. Že je toho moc a nevíte si rady? Neděste se, rádi poradíme!

 

Co dělá akademický senát?

Akademický senát je orgán vnitřní samosprávy univerzity, který spolupracuje s vedením – rektorem nebo děkanem. Funguje na úrovni celé univerzity, ale zároveň má ještě každá fakulta svůj vlastní senát.

Akademický senát UP i FF UP plní obdobné úkoly. Schvaluje rozpočet, jmenuje či odvolává rektora/děkana a kontroluje činnost vedení univerzity/fakulty. Projednává celou řadu univerzitních předpisů a norem. Mimoto se vyjadřuje k celkovému směřování a hospodaření univerzity/fakulty.

 

Jak pomáhá studentský ombudsman?

Při studiu se může přihodit leccos a někdy můžete mít pocit, že vám „někdo uškodil“. Nezávislý ochránce práv studentů FF UP se zabývá právě takovými případy, kdy se studenti mohli proti své vůli dostat do prekérní situace, která je v rozporu se zákonem nebo jde proti principům demokratického právního řízení a vedení fakulty. Pokud ombudsman zjistí, že pedagogové, fakultní orgány nebo pracovníci studijního oddělení udělali chybu a způsobili studentovi problém, požaduje po nich nápravu.

 

Akademický senát FF UP (AS FF UP) má:

 • 7 členů z řad studentů,
 • 14 členů z řad akademických pracovníků.

Studenti FF UP volí preferenčně:

 • 7 senátorů z řad studentů FF UP,
 • 3 senátory z řad akademických pracovníků FF UP.

Akademici FF UP volí preferenčně:

 • 11 senátorů z řad akademických pracovníků FF UP.

Volby do senátu univerzity

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého proběhnou na Filozofické fakultě v době od 25. března do 31. března. Veškeré podrobnosti k volbám do velkého senátu najdete zde.
Současně s těmito volbami si studenti a studentky FF UP zvolí i nového ombudsmana.

 

Akademický senát UP (AS UP) má:

 • 8 členů z řad studentů,
 • 16 členů z řad akademických pracovníků.

Studenti i akademici volí stejně:

 • 1 kandidáta z řad studentů,
 • 2 kandidáty z řad akademických pracovníků.

 

Ombudsman FF UP:

 • studenti volí 1 kandidáta.
Back To Top