skip to Main Content

Studentská obec vybere nového ombudsmana

Za méně než dva týdny začnou studentky a studenti docházející na výuku na Filozofickou fakultu vybírat nového ochránce práv studentů. Podle nových pravidel musí být ombudsman zaměstnanec fakulty alespoň s úvazkem 0,5, případně se může jednat o emeritního profesora či profesorku. Kandidát na ombudsmana si před začátkem voleb také zvolí svého zástupce, který musí být opačného pohlaví a z jiné katedry. Tento nový systém umožní efektivnější a transparentnější výkon funkce ombudsmana FF UP.

Volby jako takové začnou ve čtvrtek 5. listopadu a potrvají až do úterý 10. listopadu. Volit se bude obligátně elektronicky na tomto webu. Veškeré další informace, jako i přehled kandidátů a jejich krátké medailonky, najdete zde.

Ve volbách má každý studující jen jeden hlas. Mandát ombudsmana trvá tři roky. Ochránce práv studentů má rovněž oporu v Akademickém senátu FF UP, především pak v jeho studentské kurii.

Back To Top