skip to Main Content

Senát vyhlásil volby

Ve středu 18. prosince na svém 18. zasedání vyhlásil Akademický senát Filozofické fakulty hned dvoje volby.

Senátoři a senátorky se shodli na harmonogramu voleb do fakultního senátu, které budou probíhat od 27. února až do 4. března. Poslední den voleb bude hlasování o nové podobě předního orgánu fakulty probíhat listinnou formou (od 8:00 do 18:00 v budově děkanátu), jinak se u nás bude už podruhé volit elektronicky na webu https://elections.upol.cz/.

Kandidáty do senátu můžete navrhovat od 27. ledna do 11. února (18:00), a sice předsedovi volební komise – tu senát ustanoví na svém příštím zasedání 22. ledna. Na fakultě nemáme žádný standardizovaný formulář pro návrh. Stačí sepsat jméno a příjmení kandidáta, rok narození, do jaké kurie kandiduje (pedagogická/studentská) a dále z jaké je katedry, v případě studentů jaký studijní program studuje a kolikátým rokem. Nezapomeňte také přidat jméno a podpis navrhujících (stačí i jeden). Takovou nominaci bude možné odeslat i z univerzitního emailu, nebudete tak muset nikam chodit.

Senát fakulty se skládá z 21 členů, 7 studentů a 14 akademiků.

Ve volbách se volí následovně:

  • Studenti volí 7 studentů a 3 akademiky.
  • Akademici volí 11 akademiků.

Fakultní volby jsou preferenční, kandidátům dáváte čísla, která určují počet hlasů. Pokud tedy volí například student studenty, má 7 hlasů. Ten, kterého označí jedničkou, obdrží 7 hlasů. Ten, kdo dostane dvojku, obdrží 7/2 hlasů atd.

Náplní práce fakultního senátu je například schvalování rozpočtu fakulty a kateder, kontrola hospodaření fakulty, volba děkana, schvalování předpisů, podmínek přijímacích zkoušek apod.

Na Filozofické fakultě se bude ale volit také do velkého univerzitního senátu, kde je každá fakulta zastoupena dvěma akademiky a jedním studentem. O složení tohoto vrcholného orgánu univerzity budete moci rozhodovat od 25. března do 31. března. V tomto případě se volí pouze listinnou formou. Podrobnosti k těmto volbám senát fakulty stanoví na svém lednovém zasedání.

Back To Top