skip to Main Content

Senát hlasoval mimo zasedání

Akademický senát fakulty využil možnosti hlasovat per rollam. V pondělí 7. prosince tak přijal dvě usnesení prostřednictvím hlasování mimo zasedání. Prvním z nich schvaluje návrh novely Jednacího řádu AS FF, druhé usnesení pak posvěcuje vznik pracovní skupiny, která by se měla věnovat problematice doktorského studia. Příslušný zápis najdete brzy v archivu zápisů na fakutlním webu.

Back To Top