skip to Main Content

Prospěchové stipendium bude!

1. listopadu vešla v platnost nová vnitřní norma děkana, která upravuje univerzitní Stipendijní řád na Filozofické fakultě. Nejzásadnější změnu doznalo právě Prospěchové stipendium, které bude, po návrhu na jeho zavedení senátorem Davidem Broulem, přiznáno studentům už v tomto semestru, a sice za předchozí akademický rok. Více se dočtete v samotné normě.

Back To Top