skip to Main Content

Jediným kandidátem na děkana je Jan Stejskal

Zvláštní volební komise akademického senátu v pondělí 13. září rozpečetila obálky s návrhy kandidátů a kandidátek na funkci děkana/děkanky FF UP. Komise obdržela celkem sedm návrhových obálek, z nichž šest obsahovalo jméno doc. Jana Stejskala z katedry historie a jedna obálka nesla návrh doc. Jany Zapletalové z katedry dějin umění, ta ovšem nominaci nepřijala a jediným kandidátem na post děkana se tak stal doc. Stejskal.

Jeho úkolem bude nyní dodat kandidátské teze a představit vizi fakulty na shromáždění akademické obce, které proběhne 6. října od 17:00 v aule na Křížkovského 10. Samotná volba se uskuteční na jednání akademického senátu 13. října od 13:00.

Back To Top