skip to Main Content

Akademičtí pracovníci

portrety as ff volby 005

Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
Předseda
jan.stejskal@upol.cz
Katedra historie

Studoval jsem historii, filozofii a bohemistiku (FF) a Středověká studia na CEU, působil mj. při Rádiu Svobodná Evropa. Stážoval jsem ve Florencii (Harvard) a v Římě (Americká akademie). Zabývám se pozdním středověkem. Nejraději se však věnuji svým dětem, četbě, lyžování a kanoistice.

Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D.
1. místopředsedkyně

elizabethallyn.woock@upol.cz
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Věnuji se historii, zejména mnišství ve středověku, medievalismu a historii v komiksech a komiksům obecně. Historii a komiksům se věnuji i ve volném čase: čtu, píšu a ilustruji.

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.
ondrej.blaha@upol.cz
Katedra bohemistiky

Věnuji se lingvistice, protože tuším, že právě to, jak je jazyk uspořádán a jak funguje, vypovídá vše podstatné o člověku, společnosti a kultuře. Jaké jsou naše jazyky a texty, takoví jsme. Rád se zabývám jazykovými kontakty ve střední Evropě a vlivem kdysi rostoucí a dnes spíš upadající gramotnosti na podoby jazyka a komunikace.

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
martin.dolejs@upol.cz
Katedra psychologie

Od roku 2010 působím jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a od roku 2019 jsem jejím vedoucím. V profesním životě se zaměřuji na kvantitativní a kvalitativní metodologii, realizaci dotazníkových šetření, tvorbu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů a organizaci odborných konferencí. Hlavní volnočasovou aktivitou je pro mě sportování (rafting, vodní slalom na divoké vodě).

Prof.  Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
wilken.engelbrecht@upol.cz
Katedra nederlandistiky

V letech 1991-1994 jsem obnovil obor nederlandistiky v Olomouci a Bratislavě. Vědecky se zabývám hlavně recepcí nizozemsky psané literatury v češtině a slovenštině. S kolegy jsme sestavili v r. 2015 Dějiny nizozemské a vlámské literatury (Praha: Academia). Momentálně pracuji na přehledu recepce nizozemské literatury mezi 1848 a 1948.

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
martin.fafejta@upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Jako sociolog se zabývám genderovými, pohlavními a sexuálními menšinami a většinami, tedy lidmi, a sociálně a kulturně konstruovanou povahou jejich sexuálních identit a praktik na pozadí přirozenosti jejich sexuálních preferencí.

OK

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
ondrej.kucera@upol.cz
Katedra asijských studií

Zajímá mě Čína, čínština, rozmanité aspekty a vztahy sinofonního světa a vše vzdálené a neznámé, tudíž mě fascinuje jazyk, jakožto nejpodivnější a nejvšestrannější lidský nástroj. Aktuálně zkoumám vztah šíření kulturních plodin, expanze asijských kultur a proměn životního prostředí se zaměřením na ovoce a zelí. Ve volném čase, kromě rodiny, pěstuji ovoce a zelí. 

lavicka

Bc. Martin Lavička, M.A.
martin.lavicka@upol.cz
Katedra asijských studií

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
tomas.lebeda@upol.cz
Katedra politologie a evropských studií

ct debata 007

doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.
petr.orsag@upol.cz
Katedra mediální a kulturálních studií a žurnalistiky

portrety as ff volby 008

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
radmila.prchal@upol.cz
Katedra historie

Zabývám se kulturními a náboženskými dějinami raného novověku. Výzkum funerální homiletiky mne přivedl k dějinám smrti a vzpomínání v jejich konfesním kontextu. Taky učím budoucí učitele a učitelky, jak učit moderně dějepis: fandím konstruktivisticky pojaté výuce, která využívá aktivizační výukové metody, rozvíjí soft skills a historické myšlení.

prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
jiri.spicka@upol.cz
Katedra romanistiky

Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.
ludmila.veselovska@upol.cz
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Zajímá mě obecná jazykověda, a protože mi vždycky šly počty líp než zpěv, zabývám se generativní gramatikou. Ve volných chvílích věším plakáty a přesazuji květiny na katedře anglistiky, protože mi to nedá.

KR-zamec-3-2017-006

Mgr. Radim Zámec, Ph.D.
radim.zamec@upol.cz
Katedra romanistiky

Jsem hispanista, lingvista a na FF pracuji již od roku 2005. Věnuji se diskurzivní analýze -především zobrazení imigrantů a islámu ve španělských médiích a politickém diskurzu- a vývoji španělského jazyka. Od r. 2017 Jsem také zástupcem vedoucího Katedry romanistiky a dlouholetým koordinátorem španělské sekce katedry.

Studenti

portrety as ff volby 006 fin

Mgr. Michal Nguyen
2. místopředseda

michal.nguyen01@upol.cz
Katedra historie

Coby student historie se věnuji bádání na poli raně novověké šlechty. Zajímám se o reprezentační strategie českých a moravských šlechtických rodů především v 16. a 17. století. Mým největším koníčkem je rozšiřování knihovny.

Bc. David Broul
david.broul01@upol.cz
Katedra politologie a evropských studií

Můj zájem se soustřeďuje zejména do oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, konkrétně managementu řešení konfliktu a diplomacie. Zajímám se ale aktivně i o stav společnosti a demokracie v České republice, kulturu obecně, cyklistiku, běh a vaření.

Cizmarova_Renata

Mgr. Renata Čižmárová
renata.cizmarova@upol.cz
Katedra asijských studií

Na FF UP jsem vystudovala obor čínská filologie. V doktorském studiu se zaměřuji na diskurz čínského projektu nové Hedvábné stezky, ale mezi mé další aktivity patří také bádání o původu čínského zelí. Volný čas trávím se svou rodinou a psy, kterým se věnuji již patnáct let. 

Mgr. Tomáš Holešovský
tomas.holesovsky01@upol.cz
Katedra mediální a kulturálních studií a žurnalistiky

Po bakaláři na žurnalistice a magistrovi na mediálních studiích jsem pokročil i na doktorský stupeň studia na KMKSŽ. Badatelsky se zajímám o zpravodajský diskurz a to, jakým způsobem vytváří zprávy naše představy o světě kolem nás. Mým koníčkem je zpochybňování existence novinářské objektivity. Jsem také šéfredaktorem katederního zpravodajsko-publicistického webu Pres.upmedia.cz.

portrety as ff volby 015

Mgr. Jakub Martinec
jakub.martinec01@upol.cz
Katedra asijských studií

Během svého dosavadního studia na FF UP v Olomouci jsem měl šanci nahlédnout pod pokličku žurnalistiky a japonské filologie. Momentálně se v rámci doktorského studia snažím proniknout do tajů oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska. Mou vášní jsou moderní dějiny Japonska, především pak vývoj vzájemných vztahů mezi touto zemí a jejími nejbližšími sousedy.

portrety as ff volby 014

Mgr. Radek Toman
radek.toman02@upol.cz
Katedra politologie a evropských studií

Kristýna Zástavová
kristyna.zastavova01@upol.cz
Katedra psychologie

V oblasti psychologie se chci zaměřit zejména na klinickou psychologii dospělých a po vystudování absolvovat psychoterapeutický výcvik. Ve volném čase se snažím angažovat ve svém okolí, jsem ráda v pohybu, věnuji se práci s dětmi a jsem milovníkem dobré kávy.

Zapisovatelka

Jana Kopečná
jana.kopecna@upol.cz | 585 366 017

Oddělení pro vědu a výzkum
Křížkovského 10, dveře č. 2.26

Back To Top