skip to Main Content

Akademičtí pracovníci

Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
jan.stejskal@upol.cz
Katedra historie
Předseda senátu

Studoval jsem historii, filozofii a bohemistiku (FF) a Středověká studia na CEU, působil mj. při Rádiu Svobodná Evropa. Stážoval jsem ve Florencii (Harvard) a v Římě (Americká akademie). Zabývám se pozdním středověkem. Nejraději se však věnuji svým dětem, četbě, lyžování a kanoistice.

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
martin.fafejta@upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Místopředseda senátu

Jako sociolog se zabývám genderovými, pohlavními a sexuálními menšinami a většinami, tedy lidmi, a sociálně a kulturně konstruovanou povahou jejich sexuálních identit a praktik na pozadí přirozenosti jejich sexuálních preferencí.

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.
ondrej.blaha@upol.cz
Katedra bohemistiky

Věnuji se lingvistice, protože tuším, že právě to, jak je jazyk uspořádán a jak funguje, vypovídá vše podstatné o člověku, společnosti a kultuře. Jaké jsou naše jazyky a texty, takoví jsme. Rád se zabývám jazykovými kontakty ve střední Evropě a vlivem kdysi rostoucí a dnes spíš upadající gramotnosti na podoby jazyka a komunikace.

PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D.
oldrich.brenek@upol.cz
Centrum jazykového vzdělávání

Během studia na FF UP jsem absolvoval četné studijní i výzkumné stáže v Rakousku a zároveň se věnoval i svým koníčkům – práci s lidmi, organizaci, výuce německého jazyka, rakouské němčině a průvodcovské činnosti. Zabývám se varietami německého jazyka a testováním jazykové úrovně. Od roku 2016 pracuji na pozici ředitele Centra jazykového vzdělávání FF UP a část koníčků tak přešla do náplně mé práce.

Prof.  Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
wilken.engelbrecht@upol.cz
Katedra nederlandistiky

V letech 1991-1994 jsem obnovil obor nederlandistiky v Olomouci a Bratislavě. Vědecky se zabývám hlavně recepcí nizozemsky psané literatury v češtině a slovenštině. S kolegy jsme sestavili v r. 2015 Dějiny nizozemské a vlámské literatury (Praha: Academia). Momentálně pracuji na přehledu recepce nizozemské literatury mezi 1848 a 1948.

hain

Mgr. Milan Hain, Ph.D.
milan.hain@upol.cz
Katedra divadelních a filmových studií

Ve své výuce se věnuji hlavně dějinám amerického filmu. Zvláštní slabost chovám pro období klasického Hollywoodu a zejména tzv. film noir. Dřívější posedlost osobností Huga Haase nedávno vystřídal stejně silný zájem o kariéru producenta Davida O. Selznicka.

Mgr. Jakub Korda, Ph.D.
jakub.korda@upol.cz
Katedra divadelních a filmových studií

Mám dovoleno dívat se na televizi a současně tvrdit, že pracuji. Věnuji se totiž oboru TV studies, zejména problematice televizních žánrů či seriálového vyprávění. A jelikož jsem skoro dekádu pracoval na AFO, mám stále slabost pro vědecké dokumenty.

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
tomas.lebeda@upol.cz
Katedra politologie a evropských studií

ct debata 007

doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.
petr.orsag@upol.cz
Katedra mediální a kulturálních studií a žurnalistiky

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.
kristyna.solomon@upol.cz
Katedra germanistiky

Vystudovala jsem anglistiku a germanistiku na FF UP, věnuji se středověké literatuře, o které jsem napsala 2 knihy. Profesně mě významně obohatila 15letá spolupráce se zahraničními kolegy/němi v rámci programů Erasmus+ (GLITEMA a TALC_ME) a roční stipendium v Berlíně, pohled na život mi kompletně změnil měsíc v Indii a 2 děti.

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
jaroslav.sotola@upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

V rámci oboru kulturní antropologie se věnuji výzkumu sociální mobility Romů s cílem proměnit zaběhnuté rámce, kterými sociální vědy konceptualizují etnicitu. Obávám se, že moji studenti trochu trpí mým neskrývaným nadšením pro kvalitativní výzkum, analýzu dat a mentální mapy.

subrt

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.
jiri.subrt@upol.cz
Katedra klasické filologie

Už od dob studií klasické filologie se zabývám římskou literaturou, o jejíchž dějinách jsem napsal knihu. V poslední době se zaměřuji hlavně na křesťanské písemnictví pozdní antiky a překládám vybrané texty latinských církevních otců, Jeronýma, Aurelia Augustina a Lactantia.

Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.
ludmila.veselovska@upol.cz
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Zajímá mě obecná jazykověda, a protože mi vždycky šly počty líp než zpěv, zabývám se generativní gramatikou. Ve volných chvílích věším plakáty a přesazuji květiny na katedře anglistiky, protože mi to nedá.

KR-zamec-3-2017-006

Mgr. Radim Zámec, Ph.D.
radim.zamec@upol.cz
Katedra romanistiky

Jsem hispanista, lingvista a na FF pracuji již od roku 2005. Věnuji se diskurzivní analýze -především zobrazení imigrantů a islámu ve španělských médiích a politickém diskurzu- a vývoji španělského jazyka. Od r. 2017 Jsem také zástupcem vedoucího Katedry romanistiky a dlouholetým koordinátorem španělské sekce katedry.

Studenti

Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal
DSP Anglický jazyk
ondrej.klabal@upol.cz
Studentský místopředseda senátu

Po studiu translatologie a práva se v rámci doktorského studia zaměřuji na právní překlad mezi angličtinou a češtinou. Kromě toho pracuji jako překladatel a tlumočník a na katedrách anglistiky a romanistiky vedu teoretické i praktické semináře zaměřené na právní jazyk a překlad i na tlumočení.

Mgr. Věra Bartalosová
DSP Mediální a kulturální studia

vera.bartalosova01@upol.cz

Po studiu žurnalistiky jsem se rozhodla věnovat se jejím dějinám a v rámci navazujícího oboru mediální studia a následně i v doktorském programu se zaměřuji na novinářskou profesi a její proměnu (zejména) v době vlády KSČ u nás. Vedle toho pracuji jako mediální analytička a zpracovávám analýzy hlavních zpravodajských a publicistických relací.

Bc. David Broul
NMgr. Politologie
david.broul01@upol.cz

 Můj zájem se soustřeďuje zejména do oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, konkrétně managementu řešení konfliktu a diplomacie. Zajímám se ale aktivně i o stav společnosti a demokracie v České republice, kulturu obecně, cyklistiku, běh a vaření.

lavicka

Bc. Martin Lavička, M.A.
DSP Politologie
martin.lavicka@upol.cz

Vystudoval jsem japonskou a čínskou filologii na FF UP a mezinárodní vztahy na National Chengchi University na Taiwanu. V současnosti se zabývám moderními dějinami Číny a čínskou politikou a ve své dizertaci analyzuji postoje ČLR vůči obyvatelům Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang.

Bc. Michal Nguyen
NMgr. Historie
michal.nguyen01@upol.cz

Coby student historie se věnuji bádání na poli raně novověké šlechty. Zajímám se o reprezentační strategie českých a moravských šlechtických rodů především v 16. a 17. století. Mým největším koníčkem je rozšířování mé knihovny.

Mgr. Viktor Tichák
DSP Německý jazyk
viktor.tichak01@upol.cz

 

Jiří Žák
Bc. Filmová věda – Anglická filologie
jiri.zak01@upol.cz

Mé dva obory se doplňují v pracovním uplatnění na filmových festivalech i doma u překladů, ale jako člověk zvídavý rád vyjedu i přes jejich hranici. Momentálně mi největší starost dělá práce věnující se stylistické analýze překladu básní českého poetry slamu do angličtiny, a též práce pro univerzitu v podobě koordinování Občanské univerzity Union.

Back To Top