skip to Main Content

Minulé volby

Na tomto místě najdete všechny dostupné informace k proběhlým volbám a ke složení akademických senátů fakulty i univerzity. Nejbližší volby do akademického senátu se uskuteční v roce 2023.

Pokud je u údaje o volební účasti uvedena hvězdička (*), nejedná se o údaj příslušné volební komise, ale o přibližný výpočet volební účasti na základě pravděpodobného počtu oprávněných voličů. Odhad počtu oprávněných voličů se zakládá na volbách, které se konaly na fakultě v podobném období a u nichž je údaj uveden. Údaj o přibližném počtu voličů byl případně získán i z informačních systémů STAG a SAP. V případě takové volební účast se nejedná o přesný údaj!

V roce 2020 se volil senát Filozofické fakulty i velký senát univerzitní.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo od 27. února do 4. března 2020. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 31,49 %

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se volilo od 19. května do 25. května 2020. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 28,08 %

V roce 2017 se volil senát Filozofické fakulty i velký senát univerzitní.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo od 30. března do 5. dubna 2017. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 24,94 %

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se volilo od 24. března do 7. dubna 2017. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 4,91 %*

V roce 2014 se volil senát Filozofické fakulty i velký senát univerzitní.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo od 5. března do 7. března 2014. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 29,2 %

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se na FF UP volilo 9. dubna a 11. dubna 2014. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 9,1 %*

V roce 2011 se volil senát Filozofické fakulty i velký senát univerzitní.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo od 1. března do 2. března 2011. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 38,7 %*

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se na FF UP volilo 5. dubna a 6. dubna 2011. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 6,8 %*

V roce 2008 se volil senát Filozofické fakulty i velký senát univerzitní.

 

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo 1. dubna a 2. dubna 2008. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 27,8 %*

Do Akademického senátu Univerzity Palackého se na FF UP volilo 1. dubna a 2. dubna 2008. Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 27,8 %*

Do Akademického senátu Filozofické fakulty UP se volilo 26. dubna 2005 (třetí kolo voleb). Seznam zvolených senátorů a senátorek včetně dalších podrobností najdete zde.

 • Volební účast: 16,24 %

Seznam zvolených senátorů a senátorek do Akademického senátu Univerzity Palackého pro funkční období 2005-2008 najdete zde.

 • Volební účast na fakultě: 17,42 %

Seznam senátorů a senátorek, kteří ve volebním období 2002-2005 působili v akademickém senátu fakulty, najdete zde.

 • Volební účast: ? %
Back To Top