Menu

Letos nás čeká volba nových senátorů nejen do Akademického senátu FF UP, ale také do celouniverzitního Akademického senátu UP. A k tomu ještě rozhodneme o novém Ombudsmanovi FF UP. Že je toho moc a nevíte si rady? Neděste se a následujte volební 3v1. 

 

Zapojte se! Kandidáty můžete navrhovat od 27. února do 10. března 2017.

Vybírejte! Seznamy kandidátů budou uveřejněny 15. března 2017.

Označujte! Své favority do celouniverzitního senátu a fakultního ombudsmana zakroužkujete na volebním lístku od 31. března do 6. dubna 2017.

Lajkujte! Preferenčními hlasy určete, kterému z kandidátů na senátora AS FF UP dáváte přednost.

To jste vy! Bez ISICa, občanky nebo cestovního pasu k ověření totožnosti to u voleb nepůjde.

E-novinka! Do AS FF UP budeme od 30. března do 4. dubna 2017 volit elektronicky. Kdo upřednostňuje tradiční způsob voleb, má možnost odvolit 5. dubna papírovou formou ve volební místnosti – zasedačka děkana v přízemí na tř. Svobody 26.

 

Co dělá akademický senát?

Akademický senát je orgán vnitřní samosprávy univerzity, který spolupracuje s vedením – rektorem nebo děkanem. Funguje na úrovni celé univerzity, ale zároveň má ještě každá fakulta svůj vlastní senát.

Akademický senát UP i FF UP plní obdobné úkoly. Schvaluje rozpočet, jmenuje či odvolává rektora/děkana a kontroluje činnost vedení univerzity/fakulty. Projednává celou řadu univerzitních předpisů a norem. Mimoto se vyjadřuje k celkovému směřování a hospodaření univerzity/fakulty.

 

Jak pomáhá studentský ombudsman?

Při studiu se může přihodit leccos a někdy můžete mít pocit, že vám „někdo uškodil“. Nezávislý ochránce práv studentů FF UP se zabývá právě takovými případy, kdy se studenti mohli proti své vůli dostat do prekérní situace, která je v rozporu se zákonem nebo jde proti principům demokratického právního řízení a vedení fakulty. Pokud ombudsman zjistí, že pedagogové, fakultní orgány nebo pracovníci studijního oddělení udělali chybu a způsobili studentovi problém, požaduje po nich nápravu.

 

 

Volební 3v1 krok za krokem

Akademický senát FF UP (AS FF UP) má:

 • 7 členů z řad studentů,
 • 14 členů z řad akademických pracovníků.

Studenti FF UP volí preferenčně:

 • 7 senátorů z řad studentů FF UP,
 • 3 senátory z řad akademických pracovníků FF UP.

 

Akademický senát UP (AS UP) má:

 • 8 členů z řad studentů,
 • 16 členů z řad akademických pracovníků.

Studenti volí:

 • 1 kandidáta z řad studentů,
 • 2 kandidáty z řad akademických pracovníků.

 

Ombudsman FF UP:

studenti volí 1 kandidáta.

Kandidáti do AS FF UP z řad akademických pracovníků
nominovaní na volební období 2017–2021

 

Příjmení, jméno, tituly Datum narození Pracoviště
Bednaříková Božena doc. PhDr. Ph.D.

 

25. 11. 1959 Katedra bohemistiky
Bláha Ondřej PhDr. Ph.D.

 

23. 1. 1979 Katedra bohemistiky
Břenek Oldřich PhDr. Ph.D.

 

1. 6. 1982 Katedra germanistiky
Engelbrecht Wilken Prof. Dr. cand. litt.

 

19. 9. 1962 Katedra nederlandistiky
Fafejta Martin Mgr. Ph.D. 27. 12. 1968 Katedra sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie
Fialová Ingeborg Prof. PhDr. Dr.

 

17. 11. 1961 Katedra germanistiky
Flajšarová Pavlína Mgr. Ph.D.

 

1. 7. 1975 Katedra anglistiky a amerikanistiky
Gilk Erik doc. Mgr. Ph.D.

 

26. 2. 1973 Katedra bohemistiky
Hain Milan Mgr. Ph.D.

 

21. 4. 1984 Katedra divadelních a filmových studií
Hanáčková Andrea Mgr. Ph.D.

 

25. 3. 1972 Katedra divadelních a filmových studií
Hrabal Jiří Mgr. Ph.D.

 

1. 12. 1973 Katedra bohemistiky
Korda Jakub Mgr. Ph.D. 31. 7. 1977 Katedra divadelních a filmových studií

 

Křupková Lenka doc. PhDr. Ph.D.

 

26. 8. 1970 Katedra muzikologie
Lebeda Tomáš doc. PhDr. Ph.D.

 

11. 9. 1976 Katedra politologie a evropských studií
Orság Petr PhDr. Ph.D. 12. 6. 1971 Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
Pálušová Martina Mgr. Ph.D.

 

2. 2. 1982 Katedra slavistiky
Pospíšil Richard doc. Ing. Ph.D.

 

7. 7. 1969 Katedra aplikované ekonomie
Seitl Martin PhDr. Ph.D.

 

2. 8. 1981 Katedra psychologie
Solomon Kristýna Mgr. Ph.D.

 

28. 12. 1976 Katedra germanistiky
Stejskal Jan doc. Mgr. M.A. Ph.D.

 

29. 10. 1970 Katedra historie
Stoklasa Jan Mgr. et Mgr. Ph.D.

 

24. 8. 1984 Katedra aplikované ekonomie
Šebela Karel Mgr. Ph.D.

 

26. 7. 1978 Katedra filozofie
Šotola Jaroslav Mgr. Ph.D. 5. 11. 1977 Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Šubrt Jiří PhDr. Ph.D.

 

6. 11. 1961 Katedra klasické filologie
Veselovská Ludmila doc. PhDr. Ph.D.

 

19. 10. 1957 Katedra anglistiky a amerikanistiky
Zahrádka Pavel Mgr. Ph.D.

 

1. 10. 1977 Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Zámec Radim Mgr. Ph.D.

 

30. 3. 1980 Katedra romanistiky
Závodný Pospíšil Jan PhDr. Ph.D.

 

27. 11. 1983 Katedra aplikované ekonomie

Kandidáti do studentské komory AS FF UP

Příjmení, jméno, tituly Datum narození Studijní program
obor
Ročník
Bartalosová Věra Mgr.

 

14. 9. 1987 Ph.D. program: Mediální a komunikační studia
Mediální a kulturální studia

 

3.
Broul David 13. 8. 1995 Bc. program: Politologie
Politologie a evropská studia

 

2.
Bydžovská Tereza 25. 11. 1993 Bc. program: Psychologie
Psychologie

 

3.
Citnar Lukáš 3. 11. 1993 Bc. program: Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
Teorie a dějiny dramatických umění

 

4.
Goldstein Klára Mgr. 29. 7. 1988 Ph.D. program: Filologie
Česká literatura

 

2.
Holešovský Tomáš 4. 9. 1994 Bc. program: Mediální a komunikační studia
Žurnalistika

 

3.
Klabal Ondřej Mgr. et Mgr.

 

11. 7. 1987 Ph.D. program: Filologie
Anglický jazyk

 

3.
Kleiberová Pavlína Mgr. 5. 6. 1984 PhD. program: Filologie
Německá literatura

 

5.
Lavička Martin Bc. M.A. 25. 10. 1986 Ph.D. program: Politologie
Politologie

 

3.
Nguyen Michal 4. 2. 1996 Bc.  program: Historické vědy
Historie

 

2.
Nohlová Barbora Mgr. 13. 1. 1989 Ph.D. program: Humanitní studia
Kulturní antropologie

 

1.
Rybníčková Lada Mgr. 10. 8. 1986 Ph.D. program: Filologie
Český jazyk

 

1.
Řezníčková Zuzana Mgr. 23. 5. 1990 Ph.D. program: Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

 

3.
Tichák Viktor Mgr. 12. 1. 1990 Ph.D. program: Filologie
Německý jazyk

 

2.
Varga Patrik Mgr. 17. 5. 1991 Ph.D. program: Filologie
Ruská literatura
2.

 

Vontor Dominik 17. 5. 1995 Bc. program: Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
Teorie a dějiny dramatických umění

 

3.
Zábranský Michal 21. 1. 1994 Bc. program: Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
Teorie a dějiny dramatických umění

 

3.
Žák Jiří 2. 2. 1991 Bc. program: Humanitní studia
Filmová věda – Anglická filologie
1.

Kde, kdy a jak se volí?

 

Volby do AS FF UP mají dvě fáze!

Elektronicky: od 30. března do 4. dubna 2017 (od čtvrtka 00:00 do úterý 24:00).

Papírovým hlasovacím lístkem: ve středu 5. dubna 2017 od 8:00 do 18:00, tř. Svobody 26, místnost 1.30.

Senátory do AS UP a Ombudsmana FF UP volíme kroužkováním na papírovém hlasovacím lístku: od pátku 31. března do čtvrtku 6. dubna 2017

 

Ukažte, koho preferujete!

Do AS FF UP budeme nově volit preferenčními hlasy. Co to znamená? Kandidáty, které si vyberete z řad studentů, označíte čísly od 1 do 7 podle toho, komu jak fandíte.

Řiďte se jednoduchým pravidlem: platí, že 1 je vaší jedničkou, takže komu napíšete číslo 1, toho preferujete nejvíce.

Podobně u kandidátů z řad pedagogických pracovníků označíte své favority čísly 1, 2 a 3. Jedničku získá opět ten, koho upřednostňujete nejvíce.

Pamatujte si:

 • můžete dát i méně preferenčních hlasů,
 • aby byl hlasovací lístek platný, musíte udělit aspoň jednu preferenci.

 

Nezapomeňte doma!

ISIC, občanský průkaz nebo cestovní pas k ověření totožnosti.

Volby do Akademického senátu a volby Ombudsmana:

pátek 31. 3. 9:30–11:30 Vodární 6; uč. 005

pondělí 3. 4. 9:30–11:30 Univerzitní 3; Konvikt – Kaple

úterý 4. 4. 9:30–11:30 Křížkovského 12; uč. 1.04

středa 5. 4. 9:30–11:30 tř. Svobody 26, místnost 1.30

čtvrtek 6. 4. 9:00–17:00 tř. Svobody 26, místnost 1.30

Volby do Akademického senátu FF UP

Elektronicky: od 30. března do 4. dubna (tzn. od čtvrtka 0.00 h do
úterý 24.00 h)

Papírově: 5. dubna od 8:00 do 18:00, tř. Svobody 26, místnost 1.30.

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY PALACKÉHO:

Výsledky voleb do AS UP (.pdf)

PEDAGOGICKÁ KOMORA:

1. Šaradín Pavel doc. Mgr. Ph.D., Katedra politologie a evropských studií

2. Veselovská Ludmila doc. PhDr. Ph.D., Katedra anglistiky a amerikanistiky

 

STUDENTSKÁ KOMORA:

1. Spurná Karolína Mgr., Katedra politologie a evropských studií

 


 

OMBUDSMAN FF UP:

Jelínková Ema Mgr. Ph.D. Katedra anglistiky a amerikanistiky

 


 

AKADEMICKÝ SENÁT FF UP:

STUDENTI ZVOLENÍ STUDENTSKOU KURIÍ

1. Bydžovská Tereza 25.11.1993 Bc. program: Psychologie / Psychologie (3. ročník)

2. Nguyen Michal 04.02.1996 Bc. program: Historické vědy / Historie (2. ročník)

3. Broul David 13.08.1995 Bc. program: Politologie / Politologie a evropská studia (2.ročník)

4. Lavička Martin Bc. M.A. 25.10.1986 Ph.D. program: Politologie / Politologie (3. ročník)

5. Žák Jiří 02.02.1991 Bc. program: Humanitní studia / Filmová věda – Anglická filologie (1. ročník)

6. Klabal Ondřej Mgr. et Mgr. 11.07.1987 Ph.D. program: Filologie / Anglický jazyk (3. ročník)

7. Bartalosová Věra Mgr. 14.09.1987 Ph.D. program: Mediální a komunikační studia /

Mediální a kulturální studia (3. ročník)

 

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI ZVOLENÍ STUDENTSKOU KURIÍ

1. Lebeda Tomáš doc. PhDr. Ph.D. 11.09.1976 Katedra politologie a evropských studií

2. Orság Petr PhDr. Ph.D. 12.06.1971 Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

3. Závodný Pospíšil Jan PhDr. Ph.D. 27.11.1983 Katedra aplikované ekonomie

 

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI ZVOLENÍ PEDAGOGICKOU KURIÍ

1. Stejskal Jan doc. Mgr. M.A. Ph.D. 29.10.1970 Katedra historie

2. Fialová Ingeborg Prof. PhDr. Dr. 17.11.1961 Katedra germanistiky

3. Fafejta Martin Mgr. Ph.D. 27.12.1968 Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

4. Engelbrecht Wilken Prof. Dr. cand. litt. 19.09.1962 Katedra nederlandistiky

5. Zámec Radim Mgr. Ph.D. 30.03.1980 Katedra romanistiky

6. Veselovská Ludmila doc. PhDr. Ph.D. 19.10.1957 Katedra anglistiky a amerikanistiky

7. Šubrt Jiří PhDr. Ph.D. 06.11.1961 Katedra klasické filologie

8. Flajšarová Pavlína Mgr. Ph.D. 01.07.1975 Katedra anglistiky a amerikanistiky

9. Solomon Kristýna Mgr. Ph.D. 28.12.1976 Katedra germanistiky

10. Korda Jakub Mgr. Ph.D. 31.07.1977 Katedra divadelních a filmových studií

11. Břenek Oldřich PhDr. Ph.D. 01.06.1982 Katedra germanistiky

Etický kodex pro volební kampaně na FF UP

 • Kampaň by se neměla konat ve volební místnosti a jejím blízkém okolí.
 • Kampaň by neměla probíhat během výuky.
 • Kampaň by měla být vedena férovými prostředky a měla by být prosta nemístných útoků.
 • Obsah kampaně by měl reflektovat postavení a pravomoci AS FF UP.
 • Podoba kampaně by měla být hodna akademického prostředí.
 • Ke kampani by nemělo být zneužito elektronických údajů a databází spojených s organizací výuky na FF UP.
 • Elektronické i prezenční hlasování by nemělo být organizováno během výuky, bezprostředně před výukou a po ní.
 • Mandát senátora AS FF UP by neměl být vykonáván osobami, které na jiných fakultách a univerzitách jsou ve vedoucích, manažerských a volených funkcích.