Menu

VOLBA DĚKANKY / DĚKANA

 

Členové akademické obce FF UP mohou v termínu od 7. 6. do 6. 9. 2017 podávat návrhy na kandidáty na děkanku / děkana FF UP pro volební období 2018-2022

Návrhy je nutno podat písemně, např. vnitřní poštou, do schránky FF UP u vrátnice rektorátu UP nebo poštou ve výše uvedeném období (rozhodující je datum doručení) v obálce nadepsané:

VOLBA DĚKANA FF UP

K rukám Akademického senátu FF UP

Křížkovského 10, Olomouc

V návrhu prosím uveďte:

  1. Jméno a příjmení navrhovaného kandidáta/ kandidátky
  2. Datum podání návrhu
  3. Své jméno a příjmení, katedru/ studijní obor (návrhy mohou podávat výhradně členové akademické obce FF UP!)
  4. Vlastnoruční podpis

Volba se uskuteční dne 11. 10. 2017. Kandidáti vystoupí před akademickou obcí dne 4. 10. 2017 v 16.00 hodin.

Jan Stejskal, předseda AS FF UP